آدرس مرکز: خراسان رضوی-سبزوار-خیابان اسدآبادی(عظیمیان)-جنب بانک سرمایه

تلفن تماس: 44227796-051
سرپرست مرکز: جناب آقای  رضا شهرآبادی 44237796-051
آموزش:سرکار خانم ها: ملیحه توسلی پور 64422779-051
فکس مرکز: 44227795-051

ارتباط با ما
نام و نام خانوادگي:
ايميل شما:
شماره تماس:
عنوان:
توضيحات